PIPE Utility

Met de PIPE Utility kunt u de instellingen van de PIPE II bekijken en aanpassen. PIPE II is de huidige versie van The PIPE, beschikbaar sinds 2008. Enkel in het Engels verkrijgbaar.

Status

PIPE Status 

PIPE Utility geeft de batterijstatus en andere informatie weer.

Stille modus

Voor gebruik in ziekenhuizen, op slaapzalen en in andere instellingen waar de rust gewaarborgd moet blijven, kunt u de pieper van The PIPE uitschakelen.

Herinneringen

PIPE Utility Reminder 

U kunt de PIPE II instellen om een piepgeluid af te geven wanneer uw bewakers hun inspectieronde moeten beginnen. Mogelijke instellingen zijn iedere 1, 2 of 4 uur en iedere 5, 10, 15 of 30 minuten. Na de eerste herinnering gaat het piepgeluid van The PIPE iedere minuut af totdat er een controlebutton wordt afgelezen.

Misbruiklog

PIPE Utility Events 

The PIPE is bestand tegen zeer zware vormen van misbruik en vandalisme. Er wordt echter een logboek van dergelijke gebeurtenissen bijgehouden, om te waarschuwen voor pogingen om The PIPE te beschadigen of buiten werking te stellen.

  • Inslag en mechanische schokken
  • Over- of onderspanning
  • Tip shorts (Onderdompeling van The PIPE wordt geregistreerd als een tip short.)