Security Guard Tour System 

Hoe werkt een rondecontrolesysteem?

De technologie

Een sterke leespen vormt de basis voor ieder rondecontrolesysteem. Ons systeem is ontwikkeld rondom The PIPE, een handtoestel dat dezelfde afmetingen en vorm heeft als een kleine zaklamp. The PIPE, die centraal staat in het Guard1 Plus-systeem, registreert de gegevens die in fraude- en weersbestendige controlebuttons staan. Deze buttons zijn in diameter kleiner dan een 2-centstuk en ongeveer drie keer zo dik. Iedere button is uitgerust met een microchip en een uniek ID-nummer.

Buttons kunnen worden gebruikt om locaties, incidenten of bewakers voor te stellen, afhankelijk van wat in de software van het rondecontrolesysteem wordt ingesteld. Wanneer een bewaker The PIPE tegen een button aanhoudt, piept The PIPE en knippert het lampje, om te bevestigen dat de ID van de button goed is opgeslagen. Het systeem kan niet worden omzeild of uitgeschakeld.

Planning en instellingen

Een beveiligingsmanager plant bewakingsrondes zo dat wordt voldaan aan de beveiligingseisen van de instelling. De manager bepaalt waar de bewakers moeten surveilleren en waar de controlepunten zich moeten bevinden om te verzekeren dat de bewaker in een gebied is geweest.

Ook bepaalt de beveiligingsmanager welke incidenten of waarnemingen opgeslagen moeten worden. Dit hangt af van het type instelling en de specifieke beveiligingsbehoeften. Er kan van een bewaker verwacht worden dat hij, door met de leespen een controlebutton te lezen, bevestigt dat specifieke deuren vergrendeld waren, dat er geen afval of puin in een gebied lag, enzovoort.

De beveiligingsmanager kan ook speciale rondes instellen, zoals veiligheidscontroles voor AED's (Automatische Externe Defibrillatoren), blustoestellen of aanduidingen van nooduitgangen.

De ronde doen

Aan het begin van een shift of voor het begin van een inspectieronde gebruikt een bewaker The PIPE om zijn of haar unieke controlebutton te lezen. Zo wordt verzekerd dat alle rondeactiviteit die daarop volgt, met die bewaker in verband wordt gebracht. De bewaker is nu klaar om langs alle locatiebuttons in de ronde te gaan en bevestigt zijn inspectie steeds door met The PIPE iedere button te lezen.

Terwijl de bewaker langs alle locatiebuttons gaat, en iedere button met The PIPE leest, registreert de leespen de tijd en button-ID.

Er worden op deze locaties fysiek buttons bevestigd – aan wanden, op vloeren, in kasten, in of buiten een instelling, of naast brandblusapparaten om de periodieke controles te vereenvoudigen. Afhankelijk van de locatie kunnen verschillende soorten bevestigingsmateriaal worden gebruikt, met extra veilig materiaal ontworpen voor gebieden waar vandalisme kan voorkomen.

Incidenten en waarnemingen registreren

De bewakings- en locatiebuttons bevestigen de identiteit van de bewaker en de plekken die de bewaker heeft bezocht. Incidentbuttons bieden nog meer informatie. Afhankelijk van de vereisten en de procedures die door de beveiligingsmanager worden ingesteld, kan de bewaker een of meerdere incidentbuttons lezen op een locatie om de veiligheidstoestand te registreren.

De aard van de incidenten hangt af van de instelling. In een bedrijfsomgeving kunnen incidenten onder meer gebroken ramen, defecte lichten, lopend water of de laadstatus van een brandblusapparaat zijn. Incidentbuttons worden bewaard in een speciaal ontworpen hoes met plaats voor tot 12 incidentbuttons, die allemaal overeenkomen met een specifieke gebeurtenis of waarneming.

Als het incident dat een bewaker waarneemt overeenkomt met een button, gebruikt hij gewoon The PIPE om de betreffende button te lezen en zo de gebeurtenis(sen) te registreren.

Gegevensoverdracht

Wanneer een ronde is voltooid (of op een later moment, aangezien The PIPE enkele dagen of weken aan informatie kan bevatten, afhankelijk van het gebruik), downloadt de bewaker of toezichthouder de gegevens door The PIPE in een downloader te plaatsen, waardoor de gegevens automatisch op een computer worden overgebracht. Er zijn downloaderversies beschikbaar voor directe aansluiting op een computer of voor overdracht via LAN, WAN of internet.

Iedere PIPE kan 4883 aflezingen van buttons bevatten en kan in minder dan minuut tijd volledig worden gedownload. Als de gegevens eenmaal goed zijn overgebracht, worden alle aflezingen die in The PIPE waren opgeslagen gewist. Zo is deze weer klaar voor gebruik op een nieuwe ronde.

Rapportering

De software voor rondecontrole verwerkt de informatie die door The PIPE wordt verzameld en produceert verschillende soorten rapporten. Dit zijn onder meer overzichtsrapporten of gedetailleerde rapporten, gesorteerd op ronde, op een specifieke locatie of locatiegroep of op datum. Ronderapporten en regelrapporten tonen aan of alle locaties werden bezocht volgens de vereisten. Downloadrapporten tonen iedere aflezing van de buttons op volgorde.

Uitzonderingsrapporten en innovatieve weergavetoepassingen zoals Rounds Tracker vereenvoudigen het werk van de manager doordat problemen duidelijk zichtbaar zijn. Zo wordt “management by exception” mogelijk gemaakt, wat minder tijd en moeite kost.