Apparaten terugsturen ter reparatie of voor batterijvervanging

Voordat u apparatuur naar ons terugstuurt, vragen we u contact met ons op te nemen. Zorg dat u het defecte apparaat of het serienummer bij de hand houdt.

Hotline: +32 3 285 95 70

E-Mail:

Voor de producten

Gegevensverzamelaar: PIPE, PIPE II, Stubby PIPE
Downloader: USB, IP, Direct, Mobile, Modem

Garantieduur

PIPE I-gegevensverzamelaar 3 jaar
PIPE II-gegevensverzamelaar en batterij 5 jaar
Stubby PIPE-gegevensverzamelaar en batterij 2 jaar
Downloader 1 jaar

De garantie komt te vervallen bij geopende toestellen, beschadigde fabriekszegel, gebruik van niet-oorspronkelijke toebehoren, en opzettelijk opgelopen schade.

Kostenoverzicht

Batterijvervanging van PIPE I in het eerste jaar Gratis
Batterijvervanging van PIPE I in het tweede of derde jaar € 55
Batterijvervanging van PIPE I na drie jaar € 110
Batterijvervanging van PIPE II in de eerste vijf jaar Gratis
Batterijvervanging van PIPE II na vijf jaar € 110
Overige PIPE-reparaties tijdens de garantieperiode Gratis
Overige PIPE-reparaties na de garantieperiode € 110
Downloader-reparaties buiten de garantieperiode € 150

Contact

Neem altijd contact met ons op voordat u materiaal naar ons terugstuurt. Zorg dat u het defecte apparaat of het serienummer bij de hand houdt.

Hotline: +32 3 285 95 70
E-Mail:

Te leveren documenten

  • Uw leveringsadres, factuuradres en naam van de contactpersoon
  • Beschrijving van het probleem

Adres voor retourzending

TimeKeeping Systems Europe
Dienst retourzendingen en reparaties
Uitbreidingstraat 60
B-2600 Antwerpen

Belangrijk: Om een snelle verwerking (binnen 48 uur) van uw opdracht te kunnen verzekeren, geeft u TimeKeeping Systems Europe met uw retourzending automatisch toestemming om een reparatie uit te voeren volgens de bovenstaande voorwaarden. Wij nemen niet nogmaals contact met u op voor de facturering.